מצגת ותנאי השימוש ★ יורודרם

יורודרם עברית

מטרות ויעדים

יורודרם היא רשת אירופית לתרגומי תיאטרון משפות אירופאיות ממרכז אסיה ומסביב לים התיכון. המטרה העיקרית של הרשת היא להביא לידיעת אנשי תיאטרון והקהל הרחב יצירות שעדיין לא פורסמו בהקף הראוי להן, תוך תשומת לב מיוחדת לשפות השונות.

הרשת פועלת על בסיס דו שנתי. בשנים הזוגיות נבחרו מחזות בשפת הוועדה המומלצים לתרגום לשפות אחרות. בשנים האי-זוגיות יבחרו מחזות מתורגמים משפה אחרת לשפת הוועדה, אשר הוועדה ממליצה לאנשי המקצוע, במאים מו”לים להתעניין בהם.

הועדות

הרשת מאורגנת בכ-30 ועדות קריאה על-פי שפה וחברים בה כ-300 איש פעילים. כל מי שבליבו לאגד משאבים ובקיא באופן מקצועי בתיאטרון ובתרגום מוזמן להגיש מועמדות לוועדת השפה אותה הוא דובר.

הצטרפות לוועדה העברית מותנית באישור מנהלי הועדה. ההנחיות בדרך-כלל פשוטות מאד והצעות מתקבלות בברכה. הרשת שואפת להשיג איזון בין מספר הגברים והנשים; אנשי מקצוע ותיקים וחדשים; אנשי במה ואנשי אקדמיה; אנשים הקשורים למוסדות ופרילנסרים; אנשים המתגוררים בתחומי מדינת הפעילות של הועדה וכאלה הפועלים מחוצה לה. באופן אידיאלי הוועדה תמנה מו”לים של תיאטרון, מארגני תחרויות כתיבת מחזות, מפיקי פסטיבלים, מחזאים, מתרגמים, דרמטורגים, בימאים ונציגי איגודים שונים.

כל חבר מתחייב להפיץ חומרים בקרב הועדה שלו, כמו גם למחזאים אחרים, סוכנים, מוציאים לאור, מתרגמים ואיגודי מחזאים. הוא מתחייב גם לקרוא כמה שיותר חומרים.

קבוצות דיון

כל חבר וועדה נרשם לרשימת הדוא”ל. רשימות אלה נתונות לביקורת חלקית של המתאם ברשת וחברי רשת בלבד יכולים לכתוב בהן. הודעות שהתקבלו באופן מרכזי (באתר) מופצות ישירות לוועדה המתאימה. כל חבר חדש יתבקש להציג את עצמו לאחרים.

(הסבר מפורט בקישור הבא: http://sildav.org/component/content/article/502 )

פרט לדואר אלקטרוני שנשלח מהמתאם המרכזי, מיילים יוחלפו רק בשפת הועדה, במקרה זה בעברית.

תיאום

כל ועדה מנוהלת ע”י מתאם מתוך אחד מחבריה על פי תקנון פנימי. בועה העברית המנהלים הם זוהר ווקלסר, ולילך דקל-אבנרי.

המתאם דואג שמטרות הרשת יהיו מובנות היטב על חברי הועדה. המטרה היא לאסוף ולהכניס למאגר הרשת את מספר המחזות/תרגומים הרב ביותר על פי תקנון פנימי וכמו כן לגייס חברים חדשים, בעיקר בקרב מתרגמים; לארגן מפגשי הכנה והצבעות לבחירות טקסטים. המתאם מבטיח שהתוצאות ישלחו למתאם הראשי של הרשת בזמן יחד עם החומרים הנלווים הנדרשים: ביוגרפיה, סיכום, תמצית וכו’. המתאם גם מקדם באופן נרחב יותר את הבחירה של ועדתו, למשל על ידי ניסוח והפצת הודעה במדיה הדיגיטלית, ובמיילים למוסדות שונים ולעיתונות במידת האפשר, כמו גם קידום בחירתם של טקסטים מוועדות אחרות.

בנוסף, המתאמים מוזמנים לאסיפה הכללית השנתית. לצורך זה ה MEO- יכול לעזור במציאת תמיכה למימון הוצאות נסיעה ומחייה. ה– MEO מתפקד כמתאם מרכזי, למרות שתפקיד זה אינו קבוע. וועדת ניהול של הרשת הבינלאומית המורכבת מצוות מתאמים הכי פעילים אחראית על לקיחת החלטות כלליות מורכבות ודחופות.

הגשת מחזה

מחזאים, מתרגמים, מוציאים לאור, סוכנים, וכו’ מורשים להגיש מחזאות.

למחזות מקוריים: על ההצעות לכלול את הטקסט המקורי המלא, ביוגרפיה קצרה של המחזאי, דף תיאור המחזה הכולל תאריך ומקום הכתיבה, תקציר, מספר הדמויות, פרסים והפקות קודמות (היכן ומתי עלו) וכן כל מידע נוסף שעשוי להיחשב רלוונטי.

לתרגומים: על ההצעות לכלול את התרגום המלא, ביוגרפיה קצרה של המחזאי, דף תיאור הצגה הכולל תאריך ומקום הכתיבה, תקציר היצירה, מספר הדמויות, פרסים והפקות קודמות וכן כל מידע נוסף שעשוי להיחשב רלוונטי. כמובן שיש לציין את שפת המקור ואת שמו של המתרגם.

על המגישים להיות בעלי הזכויות על הטקסט או לצרף אישור מבעלי הזכויות.

את המחזות מעבירים באימייל במסמך PDF.

הטקסטים מעוברים לוועדות בהתאם לשפה שבה הוגשו. לדוגמה, טקסט שנכתב במקדונית יועבר לוועדה המקדונית. התרגום של אותו טקסט בעברית יועבר לוועדה העברית.

שפת הטקסט היא נקודת ההתייחסות העיקרית ללא קשר ללאום או מקום מגוריו של המחזאי. עם זאת, הרשת אינה מיועדת לעסוק בכתיבה מאזורים שמחוץ לאירופה / הים התיכון / ומרכז אסיה. הגשת טקסט כזה תיבחן בנפרד ע”י הועד המתאם בשיתוף עם הועדה הרלוונטית.

ניתן להגיש מחזה אחד בלבד של אותו המחזאי. יבחרו אך ורק טקסטים עכשוויים, בהתאם לקריטריונים.

כל הטקסטים יוגשו ישירות למתאמי הוועדות או למתאם הכללי במידת הצורך. להלן רשימת הקשר של הוועדות: http://sildav.org/eurodram/comites-linguistiques

חבריי הוועדות ישלחו את הטקסטים ישירות לאימייל של הוועדה.

הערה: חברי הוועדה רשאים להגיש מחזותיהם/תרגומיהם. במקרה כזה הם מחויבים לגילוי נאות ותשלל זכותם לדיון בטקסט. במידה והם יעלו לדיון בשלב הסופי, הם לא ינכחו בדיון וזכות ההצבעה שלהם תעבור לאחד ממנהלי הוועדה.

תהליך הבחירה

כל וועדת יורודרם עושה שתי בחירות לסירוגין, על בסיס דו-שנתי, עד למקסימום של שלושה מחזות בכל עונה. הבחירה לסירוגין היא :

שנים זוגיות: בחירת מחזות בשפת הוועדה לתרגום לשפה אחרת.

שנים אי-זוגיות : בחירת מחזות משפה אחרת לתרגום לשפת הוועדה.

לא ייבחר יותר ממחזה אחד של אותו מחזאי בבחירה השנתית. לא יבחר יותר מתרגום אחד של אותו מתרגם.

בכל שנה עשרות טקסטים עוברים ברחבי הרשת. המחזות שמוגשים לוועדה העברית, נקראים בשיעור ממוצע של 3 חברי וועדה.

הצבעה

לכל אחד מחברי הוועדה יש שש נקודות הצבעה המתחלקות בין שלושה טקסטים, כדלהלן: שלוש נקודות לטקסט הנבחר, שתי נקודות לבחירה השנייה ונקודה אחת לבחירה השלישית. עם זאת, כל הצירופים אפשריים כאשר יש מינימום של נקודה אחת ומקסימום של שלוש נקודות לטקסט. לדוגמה, נקודה אחת לששה טקסטים שונים, או שתי נקודות לשלושה טקסטים, וכיוב’.

המתאמים מוזמנים לנהל את השיח בתוך הוועדה, מפגש הכנה ופגישת סיכום

תאריכים

הגשת טקסטים מקוריים עד ה-31 בדצמבר 2018

תוצאות ההצבעה יפורסמו באינטרנט עד ה15 למרץ.

מה קורה אחר-כך ?

הבחירה של מחזה מקורי היא הזמנה למתרגמים משפות אחרות להתעניין בטקסט ולתרגם אותו לשפה שלהם. תרגום מלא מזמין במאים ומוציאים לאור לביים ולפרסם אותו.

הרשת פועלת בשיתוף עם ארגונים שונים ומגוונים ופותחת למשתתפיה דלת למאגר עשיר של מחזאים, מתרגמים, יוצרים ושותפים סקרנים אחרים ברמה בינלאומית.

כתובת האימייל של הרשת העברית : eurodram.hebrew@gmail.com