ევროდრამის დახასიათება და მისი ფუნქციონირების წესები